Handelsbetingelser

1. Generelt om abonnementer på LAWschool.dk

Disse abonnementsvilkår er gældende for alle abonnementer på LAWschool.dk, der udbydes af LAWschool ApS.
Abonnementsvilkårene accepteres af abonnenten som del af oprettelsen af abonnementet og regulerer brugen af LAWschool Enkelt.

2. Tegning af løbende abonnement

Abonnement tegnes som et løbende, automatisk abonnement fra måned til måned, der træder i kraft på købsdatoen og fornyes automatisk samme dato hver måned (herefter benævnt abonnementsperioden).

Når du har afgivet en ordre på køb af abonnement på lawschool.dk, vil der automatisk blive fremsendt en e-mail til dig med en kvittering for købet. Denne kvittering udgør din ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for din dokumentation af bestillingen.
E-mailen fremsendes til den e-mailadresse, du har oplyst under bestillingsproceduren eller den e-mailadresse, du har angivet for din bestående brugerprofil.

Der sendes en e-mail med link til faktura efter hver abonnementsbetaling til den e-mail, der er registreret for brugeren. Af brugerprofilen fremgår også en fakturaoversigt, hvorfra fakturaer kan downloades.

Abonnementet fortsætter, indtil det opsiges på lawschool.dk. Opsigelse skal ske i overensstemmelse med vilkårene, der er angivet under punkt 3 nedenfor.

3. Opsigelse af abonnement

Et abonnement kan til enhver tid opsiges til udløb af en igangværende abonnementsperiode. På brugerens abonnementsside under ”Min profil” fremgår altid status for brugerens abonnement (Aktiv, Opsagt, Ikke aktiv) samt enten fornyelsesdato ved aktivt abonnement eller udløbsdato ved opsagt abonnement.
Opsigelse skal ske via ”Min profil”.
Når abonnementet er opsagt via ”Min profil” på lawschool.dk, ophører abonnementet ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden.

Ved opsigelse som foregår på anden måde end ved at brugeren selv logger ind og nemt opsiger abonnementet på www.LAWschool.dk, kan opsigelse ske på tre yderligere måder:

  1. Loginoplysninger inkl. adgangskode kan sendes til info@lawschool.dk, hvorefter LAWschool forestår opsigelsen. Herfor opkræves et gebyr på 3 måneders abonnement. Brugeren er selv ansvarlig for, at oplysningerne er korrekte.
  2. Fremsendes blot en skriftlig opsigelse uden fremsendelse af korrekte loginoplysninger, opkræves ligeledes et gebyr svarende til 3 måneders opsigelse i stedet.
  3. Fremsendes forespørgsler om opsigelse fra en befuldmægtiget tredjemand, opkræves et gebyr svarende til 3 måneders abonnement.

4. Oprettelse og brug af brugerprofil

Ved tegning af abonnement på lawschool.dk oprettes samtidig en brugerprofil, hvis abonnenten ikke i forvejen allerede har oprettet en sådan.

Et abonnement tilknyttes til en brugerprofil, og brugerprofilen bruges til at tilgå abonnementet.
Den meddelte brugerprofil er personlig og må alene benyttes af den oprettede person og maksimalt på tre terminalenheder.

Brugerprofilen tilgås ved anvendelse af brugernavn og password. Abonnenten er selv ansvarlig for, at password holdes fortroligt og ikke be- eller udnyttes af andre end abonnenten. Ved mistanke om misbrug skal abonnenten straks ændre password og kontakte kundeservice.

Misbruges en brugerprofil, herunder eksempelvis ved at andre tilgår lawschool.dk, er lawschool.dk berettiget til at ophæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning og spærre adgangen til lawschool.dk samt slette eller suspendere brugerprofilen.

5. Pris og betalingsvilkår

Ved oprettelse af abonnement på www.lawschool.dk opkræves 129 kr./md. for den første måneds abonnement.

Alle priser er angivet i DKK inklusive 25% moms.
Betaling sker månedsvis forud og kan kun ske med betalingskort udstedt i Danmark. Følgende betalingskort kan anvendes: Visa/Dankort, Visa-Elektron, MasterCard og Maestro.

Abonnenten indgår som del af abonnementsvilkårene en betalingsaftale med LAWschool ApS, hvorved abonnenten udtrykkeligt accepterer, at LAWschool ApS kan gennemføre automatiske, månedlige, faste betalinger via det betalings- eller kreditkort, som er registreret på abonnentens brugerprofil, eller som oplyses ved indgåelse af købet. Der kan ikke med indgåelse af denne betalingsaftale trækkes andre beløb end abonnementsydelsen fra din konto.

Abonnenten kan til enhver tid ubetinget tilbagekalde denne tilladelse til, at lawschool.dk kan trække de månedlige, faste betalinger fra abonnentens betalings- eller kreditkort. Tilbagekaldelse af accepten betragtes som en opsigelse af aftalen med virkning fra førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden.

Abonnenten er ansvarlig for, at de oplyste betalings- eller kreditkort oplysninger er valide, og at betaling af abonnementsprisen kan gennemføres på et betalings- eller kreditkort rettidigt. Hvis en betalingstransaktion afvises, eksempelvis som følge af, at betalings- eller kreditkortet er udløbet eller spærret, udsender LAWschool ApS en påmindelse om den manglende betaling til den e-mailadresse, abonnenten har registreret på sin brugerprofil. Abonnenten kan herefter opdatere betalingsoplysningerne under log-in på sin brugerprofil.

Hvis LAWschool ApS ikke kan gennemføre betalingstransaktionen, suspenderes adgangen til abonnementet, indtil betalingsoplysningerne er opdateret med et validt betalings- eller kreditkort, og brugeren har trykket på ”Opsæt fakturering”-knappen.
Betalings- eller kreditkortoplysninger skal indtastes ved bestilling af abonnement, og kan til enhver tid opdateres på www.lawschool.dk.

LAWschool ApS benytter et betalingssystem, som er godkendt af NETS. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret SSL-forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles.

Når SSL-krypteringen er aktiveret, vises en hængelås et sted på siden i de fleste browsere.
Kvitteringer for alle abonnentens betalinger af abonnementsafgift kan ses og printes fra ”Min profil”.

6. Levering

Levering sker ved, at abonnenten straks gives adgang til websitet lawschool.dk.

Levering sker digitalt og som en online-service, og tilgang til og udnyttelse af abonnementet sker via internettet. Abonnenten skal derfor være tilsluttet til internettet som en forudsætning for at kunne udnytte abonnementet og tilgå lawschool.dk.

Abonnementet giver adgang til den online-platform i abonnementsperioden, hvor det digitale indhold leveres.

De tekniske krav for at kunne tilgå og udnytte lawschool.dk vil fremgå af websitet. Kravene kan løbende ændres, men lawschool.dk tilstræber, at adgang kan ske via de fleste internet-browsere.

7. Opbevaring af indgåede aftaler og sprog

Så længe du har en profil på lawschool.dk, har du under ”Min profil” mulighed for at se en fakturaoversigt. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan findes på https://www.lawschool.dk/handelsbetingelser/

Aftalen indgås på dansk.

8. Fortrydelsesret

Som abonnent på lawschool.dk accepterer du udtrykkeligt, at levering af abonnementet og adgangen til den digitale platform påbegyndes straks efter indgåelse af abonnementsaftalen, og du anerkender og samtykker i, at du dermed mister din fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftalelovens regler. Køb af abonnement på en digital ydelse er ikke omfattet af fortrydelsesretten jf. forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2 nr. 13.

9. Ændring af abonnementsvilkår og indhold på LAWschool.dk

LAWschool.dk kan til enhver tid ændre disse abonnementsvilkår.

Æ;ndres abonnementsvilkårene, sker dette efter en varsling. Mindre væsentlige ændringer af vilkårene vil blive varslet på ”Min side”, mens væsentlige ændringer vil blive varslet individuelt overfor dig ved fremsendelse af varsel til den e-mailadresse, du har registreret på din brugerprofil. Varslingen udsendes mindst 30 dage, før de nye vilkår træder i kraft.

Ønsker du ikke at acceptere de ændrede abonnementsvilkår, kan du opsige dit abonnement til udløb ved førstkommende månedsdag for abonnementets ikrafttræden, jf. punkt 3 ovenfor.
De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan altid tilgås fra www.lawschool.dk på adressen https://www.lawschool.dk/handelsbetingelser/

LAWschool ApS kan uden varsel ændre i indholdet og omfanget af lawschool.dk.

10. Mangler og reklamation

Hvis lawschool.dk ikke er tilgængelig som følge af forhold, som lawschool.dk er ansvarlig for, sker der ingen godtgørelse herfor, medmindre der er tale om generel nedetid, som påvirker en større mængde abonnementer i en periode på mere end 24 timer. I så fald forlænges abonnementsperioden med dét antal dage, som lawschool.dk ikke har været tilgængelig. Abonnenten har ikke yderligere krav mod lawschool.dk ved manglende tilgængelighed.
Reklamation over nedetid skal foretages inden for rimelig tid.

11. Ansvarsfraskrivelser

Lawschool.dk tilstræber at levere en fejlfri service under abonnementet og uden nedetid.

Lawschool.dk erkender, at fejl og nedetid kan forekomme, og lawschool.dk fraskriver sig ansvaret for alle økonomiske tab, som abonnenten måtte lide som følge af mangler eller forsinkelse i levering af ydelser under det købte abonnement.

Ansvarsfraskrivelsen omfatter også tab, som måtte opstå som følge af brug eller manglende adgang til brug af materiale publiceret på lawschool.dk.

I det omfang, købeloven fastsætter ufravigelige regler for forbrugerkøb, finder disse fortsat anvendelse.

LAWSCHOOL APS TAGER FORBEHOLD FOR FEJL OG MANGLER I INDHOLD OG MATERIALE, OG GØR SAMTIDIG OPMÆRKSOM PÅ, AT INDHOLD OG MATERIALE PÅ WWW.LAWSCHOOL.DK ER BEREGNET TIL AT FÅ GENERELT JURIDISK OVERBLIK, OG IKKE EKSEMPELVIS AT GIVE BRUGEREN ET UDTØMMENDE OVERBLIK, ERSTATTE JURIDISK PENSUM ELLER KONKRET, JURIDISK RÅDGIVNING.

LAWSCHOOL APS KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB I ANLEDNINGEN AF BRUGEN AF WWW.LAWSCHOOL.DK, HERUNDER AF INDHOLD ELLER MATERIALE.

12. Force majeure

Lawschool.dk er ikke ansvarlig for misligholdelse af abonnementsaftalen, herunder manglende adgang til lawschool.dk, som skyldes en force majeure-situation.

13. Behandling af persondata

Når du opretter og anvender en brugerprofil, og når du køber og anvender et abonnement til lawschool.dk, registrerer vi visse personoplysninger om dig.

Al registrering, opbevaring og anden behandling af persondata sker i henhold til lawschool.dk’s cookie- og persondatapolitik, som kan læses nedenfor.

13.1. Cookieinformation

Ejeroplysninger
LAWschool ApS
CVR: 3776 3322
Fuglemosevej 5, Vinkel
8800 Viborg
Tlf: +45 28 89 87 49
Email: info@lawschool.dk

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Vores cookies anvendes udelukkende til at forbedre din oplevelse på vores website og indeholder ikke virus.

Vores website anvender følgende cookies:
Interne cookies

  • Loginoplysninger
    Anvendes til at huske dine indtastede informationer ved bestilling eller login.

Eksterne cookies

Sådan sletter eller blokerer du for cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

Bemærk: Hvis du sletter cookies, kan det forhindre siden i at fungere korrekt.

13.2. Accept og opdatering af cookie- og persondatapolitik

Vores cookie- og persondatapolitik er en integreret del af disse abonnementsvilkår, og du accepterer dem samtidig med denne abonnementsaftale.

Vores cookie- og persondatapolitik opdateres løbende. Du vil ved besøg på vores website blive anmodet om at acceptere vores cookie- og persondatapolitik, og du accepterer dermed løbende eventuelle ændringer af politikken.

13.3. Sletning af persondata

Ønsker du at få slettet din brugerprofil på LAWSchool, kan du sende en mail til info@lawschool.dk og vi vil slette den prodil inden for 14 dage.

14. OPHAVSRET

Alt indhold på www.lawschool.dk er ophavsretligt beskyttet.

Materiale må alene anvendes og tilgås i overensstemmelse med disse abonnementsvilkår.

www.lawschool.dk stiller materialet til rådighed for læsning/visning, og materialet må ikke kopieres eller på anden måde være genstand for eksemplarfremstilling ud over til privat og personlig brug.

Materialet må tilsvarende ikke videregives til tredjemand eller på anden måde gøres tilgængelig for almenheden.

Brug af indhold i strid med disse abonnementsvilkår udgør en ophavsretskrænkelse, som kan medføre krav om vederlag, erstatning og godtgørelse.

15. BLOKERING AF BRUGERADGANG

Lawschool.dk er berettiget til - uden at pådrage sig ansvar - at suspendere eller slette en bruger-profil, hvis brugerprofilen efter lawschool.dk’s skøn anvendes til ulovlig aktivitet, til konkurrerende virksomhed, til aktivitet til skade for lawschool.dk, til moralsk eller etisk anstødelig aktivitet eller til anden aktivitet, der kan virke stødende eller krænkende, eller hvis profilen anvendes til at udnytte abonnementet i strid med disse abonnementsvilkår.

Suspenderes eller slettes brugerprofilen, kan det tilknyttede abonnement på lawschool.dk ikke tilgås eller udnyttes.

Hvis en brugerprofil slettes af lawschool.dk, anses dette automatisk for en ophævelse af abonnementsaftalen.

Vilkårene for oprettelse og brug af brugerprofilen indeholder yderligere regulering, og disse vilkår skal anses for en integreret del af disse abonnementsvilkår. Vilkårene for brugerprofiler kan ses ovenfor.

16. KUNDESERVICE

Alle henvendelser vedrørende abonnementet bedes rettet til Kundeservice.

E-mailadresse: info@lawschool.dk

17. Tvister

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

18. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Abonnementsaftalen indgås med lawschool.dk, hvis fulde virksomhedsnavn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysninger er:

LAWschool ApS
Fuglemosevej 5, Vinkel
8800 Viborg

CVR.: 37763322

Tlf. +45 2889 8749
E-mail: lise@lawschool.dk


Handelsbetingelserne er sidst opdateret d. 23. januar 2023.

Betal med:
Sidemenu